No.2 No.3
Warning: assert(): Assertion failed in /wp-includes/comment.php on line 15
Co to jest platforma e-PUAP?

Co to jest platforma e-PUAP?

Platforma ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej dzięki której skorzystasz z e-usług czyli załatwisz sprawy urzędowe przez internet

Jak korzystać z e-usług?

Korzystaj z e-usług i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet:

1. Wejdź na stronę ePUAP lub stronę BIP www.bip.chelmza.pl
2. Wybierz sprawę urzędową i wypełnij formularz przez internet
3. Podpisz się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i wyślij formularz

Korzystaj z ePUAP i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet!

zalatwiaj_duzy

Urząd Miasta

Chełmży

bip: bip.chelmza.pl
urząd: www.chelmza.pl
e-mail: um@chelmza.pl

Za pomocą profilu zaufanego możesz skorzystać z dostępnych e-usług Urzędu Miasta Chełmży na ePUAP:

 1. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 2. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 5. Informacja w sprawie podatku rolnego
 6. Nadanie numeru porządkowego budynku
 7. Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych
 8. Podział nieruchomości
 9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
 10. Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 11. Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
 12. Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
 13. Ustalenie warunków zabudowy
 14. Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 15. Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 16. Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej
 17. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 18. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
 19. Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
 20. Zatwierdzenie projektu podziału działki
 21. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
 22. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 23. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 24. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 25. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha

epuap_baner_jasny

Chełmża_MIASTOUrząd Miasta Chełmży

ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża

tel. +48 56 675 22 91, fax: +48 56 675 21 22

bip: www.bip.chelmza.pl email: um@chelmza.pl

UE_Stopka