No.2 No.3
Warning: assert(): Assertion failed in /wp-includes/comment.php on line 15
Co to jest platforma e-PUAP?

Co to jest platforma e-PUAP?

Platforma ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej dzięki której skorzystasz z e-usług czyli załatwisz sprawy urzędowe przez internet

Jak korzystać z e-usług?

Korzystaj z e-usług i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet:

1. Wejdź na stronę ePUAP lub stronę BIP http://bip.zlawies.pl
2. Wybierz sprawę urzędową i wypełnij formularz przez internet
3. Podpisz się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i wyślij formularz

Korzystaj z ePUAP i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet!

zalatwiaj_duzy

Urząd Gminy

Zławieś Wielka

 bip: http://bip.zlawies.pl
urząd: www.zlawies.pl
e-mail: ug@zlawies.pl

Za pomocą profilu zaufanego możesz skorzystać z dostępnych e-usług Urzędu Gminy Zławieś Wielka na ePUAP:

 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Informacja w sprawie podatku leśnego
 5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 6. Informacja w sprawie podatku rolnego
 7. Nadanie numeru porządkowego budynku
 8. Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
 9. Podział nieruchomości
 10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 11. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 12. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 13. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 14. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 15. Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
 16. Ustalenie warunków zabudowy
 17. Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 18. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 19. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
 20. Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
 21. Zatwierdzenie projektu podziału działki
 22. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 23. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 24. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 25. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
 26. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha
 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 2. Deklaracja DR-1 na podatek rolny
 3. Deklaracja na podatek leśny
 4. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 5. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 6. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Nadanie numeru porządkowego budynku
 8. Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
 9. Podział nieruchomości
 10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 11. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 12. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 13. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 14. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 15. Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
 16. Ustalenie warunków zabudowy
 17. Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 18. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 19. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
 20. Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
 21. Zatwierdzenie projektu podziału działki
 22. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 23. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 24. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 25. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 26. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
 27. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha

epuap_baner_jasny

UE_Stopka