No.2 No.3
Warning: assert(): Assertion failed in /wp-includes/comment.php on line 15
Co to jest platforma e-PUAP?

Co to jest platforma e-PUAP?

Platforma ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej dzięki której skorzystasz z e-usług czyli załatwisz sprawy urzędowe przez internet

Jak korzystać z e-usług?

Korzystaj z e-usług i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet:

1. Wejdź na stronę ePUAP lub stronę BIP www.bip.lubicz.pl
2. Wybierz sprawę urzędową i wypełnij formularz przez internet
3. Podpisz się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i wyślij formularz

Korzystaj z ePUAP i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet!

zalatwiaj_duzy

Urząd Gminy Lubicz

bip: bip.lubicz.pl
urząd: www.lubicz.pl
e-mail: info@lubicz.pl

Za pomocą profilu zaufanego możesz skorzystać z dostępnych e-usług Urzędu Gminy Lubicz na ePUAP:

 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 2. Deklaracja DR-1 na podatek rolny
 3. Deklaracja na podatek leśny
 4. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 5. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 6. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Informacja w sprawie podatku leśnego
 8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 9. Informacja w sprawie podatku rolnego
 10. Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
 11. Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych
 12. Oświadczenie podatnika o wyręczycielu
 13. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 14. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 15. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 16. Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
 17. Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 18. Wniosek o przeksięgowanie mylnie wpłaconej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 19. Wniosek o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 20. Wniosek o usługi dodatkowe
 21. Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 22. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 23. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
 24. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 25. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha
 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 2. Deklaracja DR-1 na podatek rolny
 3. Deklaracja na podatek leśny
 4. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 5. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 6. Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
 7. Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych
 8. Sprawozdanie kwartalne lub roczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 9. Sprawozdanie kwartalne lub roczne podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe
 10. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 11. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 12. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 13. Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
 14. Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 15. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 16. Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 17. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 18. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
 19. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 20. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 21. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 22. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha

epuap_baner_jasny

Urząd Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

tel. +48 56 621 21 00, fax: +48 56 621 21 20

bip: www.bip.lubicz.pl email: info@lubicz.pl

UE_Stopka